Biológus BSc

Csámpai Antal

Számolási gyakorlatok

Redox egyenletek, sztöchiometria, oldatok

Sav-bázis reakciók, oldhatóság, gáztörvények, termokémia