Diplomamunkák

ELTE, Szervetlen Kémiai Tanszék

2012

Sedyó Inez Gyűrűrendszerek felismerése 2D NMR mérésekből származó kémiai gráfokban

2011

Héder János Keggin-típusú polioxometallátok oldat- és szilárdfázisú multinukleáris NMR spektroszkópiai vizsgálata
Földes Tamás Nátriumsók jellemzése 23Na MAS és MQMAS módszerekkel
Lukáts András Réztartalmú foszfátüvegek vizsgálata NMR-spektroszkópiával

2007

Benesóczki Dóra Allergének meghatározása kozmetikumokból HS-GC-MS módszerrel
Májer Ferenc Egy gyógyszerhatóanyag előállítási lehetőségeinek vizsgálata
Rádi Krisztina Relatív jelintenzitás-különbségek okainak feltérképezése gázkromatográffal kapcsolt elektronütközéses tömegspketrometriában
Szalay Zsófia Foszfátüvegek vizsgálata multinukleáris NMR spektroszkópiával
Szekeres Zoltán Gyors gázkromatográfia és nagytérfogatú injektálás alkalmazási lehetőségei széles forráspont-tartományú minták esetén
Tóth János Perfluorozott alkoholok és származékaik gázkromatográfiás viselkedésének tanulmányozása
Várdai Tamás Sztannilezett gyűrűs savamid-származékok előállítása
Vind Krisztina Szerves mikroszennyezők meghatározása beltéri levegőben termáldeszorber gázkromnatográf-tömegspektrométer kapcsolt rendszerrel

2005

Király Péter Fullerének és származékaik NMR spektroszkópiás vizsgálata