Doktori értekezések

ELTE, Szervetlen Kémiai Tanszék

Garay Ferenc
Hőmérséklettel és áramlással hangolható, sorosan kapcsolt kapilláris-gázkromatográfiás oszloprendszerek tanulmányozása

Tartalom
Bevezetés
Irodalmi áttekintés
Saját eredmények
Kisérleti körülmények
Összefoglalás
Függelék
Hivatkozások
Tézisek
Summary