ELTE, Szervetlen Kémiai Tanszék

Szervetlen Kémia I.
Kémia B.Sc. Szakos Hallgatóknak

Oktató

Rohonczy János egyetemi docens

Követelmény

Tematika

A szervetlen kémia a világban fellelhető mindenféle anyag építőköveivel az elemekkel és a felépítésük szabályszerűségeivel foglalkozik.

A két féléves tárgy első félévében megismerkedünk a nemfémes elemek kémiájával.
A szisztematikus tárgyalás során szó esik az elemek helyéről és szomszédairól a periódusos rendszerben, valamint az elemek előfordulásáról, előállításáról és felhasználásáról.
A fizikai tulajdonságok között megvizsgáljuk az izotópia és allotrópia lehetőségeit.
A kémia tulajdonságok tárgyalásánál tanulmányozzuk az általános reaktivitást más elemekkel szemben, továbbá a sav-bázis és redoxi tulajdonságokat.
A vegyületek szisztematikus tárgyalása elsősorban a biner vegyületekre koncentrál, így a hidridekre, halogenidekre, oxidokra, kalkogenidekre, s más fontosabb biner vegyületekre.
Az elemek és vegyületeik stabilitását és reaktivitását a vegyületek térszerkezetének tükrében vizsgáljuk, melynek leírására megtanuljuk alkalmazni a Vegyérték-elektronpár taszítási elméletet (VSEPR).

Jegyzet


1.

Hidrogén és halogének

(H, F, Cl, Br, I, At)

2.

Oxigén

(O)

3.

Kén

(S)

4.

Kalkogének

(Se, Te, Po)

5.

Nitrogén

(N)

6.

Az V. oszlop elemei

(P, As, Sb, Bi)

7.

A IV. oszlop elemei

(C, Si, Ge, Sn, Pb)

8.

A III. oszlop elemei

(B, Al, Ga, In, Tl)

9.

A II. oszlop elemei

(Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)

10.

Az I. oszlop elemei

(Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

11.

A VIII. oszlop elemei

(He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

Ajánlott Irodalom

1. féléves tételsor

2. féléves tételsor