ELTE, Szervetlen Kémiai Tanszék

Szervetlen Kémia I.
Kémia B.Sc. Szakos Hallgatóknak

Oktató

Rohonczy János egyetemi docens

Követelmény

Tematika

A szervetlen kémia a világban fellelhető mindenféle anyag építőköveivel, az elemekkel és a felépítésük szabályszerűségeivel foglalkozik.

A két féléves tárgy első félévében megismerkedünk a nemfémes elemek kémiájával.
A szisztematikus tárgyalás során szó esik az elemek helyéről és szomszédairól a periódusos rendszerben, valamint az elemek előfordulásáról, előállításáról és felhasználásáról.
A fizikai tulajdonságok között megvizsgáljuk az izotópia és allotrópia lehetőségeit.
A kémia tulajdonságok tárgyalásánál tanulmányozzuk a más elemekkel szemben mutatott reaktivitást, valamint a sav-bázis és redoxi tulajdonságokat.
A vegyületek szisztematikus tárgyalása elsősorban a biner vegyületekre, a hidridekre, halogenidekre, oxidokra, kalkogenidekre, és más fontosabb biner vegyületekre irányul.
Az elemek és vegyületeik stabilitását és reaktivitását a vegyületek térszerkezetének tükrében vizsgáljuk, melynek leírására megtanuljuk alkalmazni a Vegyérték-elektronpár taszítási elméletet (VSEPR).

Jegyzet


1.

Rohonczy János: Szervetlen Kémia I.

Ajánlott Irodalom

1. féléves tételsor