TDK Dolgozatok

ELTE, Szervetlen Kémiai Tanszék

2007

Szalay Zsófia Folyamatszimulációs módszer kidolgozása összetett spinrendszerek dinamikus NMR spektrumának számolására
Szalay Zsófia Bór- és vanádiumtartalmú foszfátüvegek szerkezete

2005

Király Péter Fullerének és származékaik NMR spektroszkópiás vizsgálata
Szalay Zsófia Genetikus algoritmus alkalmazása NMR spektrumok paramétereinek becslésére