Doktori értekezések

ELTE, Szervetlen Kémiai Tanszék

Értekezések

Hoffmanné Szalay Zsófia Dinamikus NMR spektrumok szimulációjának elmélete és gyakorlata csatolt spinrendszerekben
Garay Ferenc Hőmérséklettel és áramlással hangolható, sorosan kapcsolt kapilláris-gázkromatográfiás oszloprendszerek tanulmányozása
Sztáray Bálint Fémorganikus vegyületek ionizált állapotai és bomlása