ELTE, Szervetlen Kémiai Tanszék

Oktatási segédanyagok

Boksay Zoltán

Eszmék és korszakok a kémiában - Tematika
A gondolkodás kémia központú története - Tematika

Csámpai Antal

Szerkezeti kémia
Biológus BSc

Rohonczy János

Kémia B.Sc.
Szervetlen kémia I.
Tételsor I.
Zárthelyi minta

Szervetlen kémia II.
Tételsor II.


M.Sc Szervetlen Kémia szigorlat
Tételek

JEGYZETEK

Modern szerkezetvizsgálati módszerek - Kémia B.Sc.

1D és szilárd NMR
2D NMR
Szilárd NMR
Röntgen-diffrakció
ESR

Modern szerkezetvizsgálati módszerek - Vegyész M.Sc. (kv2n1i03 és kv2n4i12)

2015 ősz - Óra és laborbeosztás
NMR spektroszkópia
Tételsor - Modern szerkezetvizsgálati módszerek kollokviumhoz

Anyagtudományi szakirány

2014 ősz - Óra és laborbeosztás
NMR spektroszkópia

Oldott anyagok NMR spektroszkópiája speciális kollégiumi előadás

Tematika
Az NMR Spektroszkópia Alapjai - Bevezetés
1D NMR
2D NMR

Molekulaszerkezet-kutatási szakirány

Tematika és képzési program

Speciális kollégium
Objektum orientált programozás Java nyelven
Web technológiák alkalmazása a kémiában

Vegyész záróvizsga
Tételek

Szalay Roland

Általános kémia
Fémorganikus laboratóriumi gyakorlatok
Kötelezően választható GC/Preparatív gyakorlatok